Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εγγραφείτε για τις διαδικτυακές υπηρεσίες

1Εγγραφείτε διαδικτυακά
2Ενεργοποίηση Λογαριασμού

Για πρόσβαση στις διάφορες φορολογικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο:

  1. Δημιουργήστε ένα διαδικτυακό λογαριασμό χρήστη καταχωρώντας τα στοιχεία σας παρακάτω.
  2. Θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιβεβαίωση για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.

Πριν ξεκινήσετε

Απαιτείται να έχετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εγγραφείτε σε αυτήν την υπηρεσία. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικύρωσης του νέου σας λογαριασμού και για τη λήψη σημαντικών ειδοποιήσεων από το Τμήμα Φορολογίας.

Καταχωρίστε τα στοιχεία σας

Καταχωρίστε τα στοιχεία σας παρακάτω για να εγγραφείτε στον διαδικτυακό λογαριασμό για τη διαχείριση των φορολογικών σας υποχρεώσεων.

Για να συνεχίσετε, διορθώστε τα ακόλουθα σφάλματα:
Ημερομηνία γέννησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

Όνομα χρήστη θα χρησιμοποιηθεί ως μέρος της σύνδεσής σας.
Προβολή
Το Caps Lock είναι ενεργοποιημένο.
Ο κωδικός πρόσβασης σας πρέπει να περιλαμβάνει:
Ένα κεφαλαίο γράμμα
Ένα πεζό γράμμα
Ένα ψηφίο
Ένα ειδικό χαρακτήρα
Ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρων
Προβολή
Το Caps Lock είναι ενεργοποιημένο.
Οι κωδικοί πρόσβασης ταιριάζουν

Στοιχεία ασφάλειας και επαλήθευσης

Επιλέξτε και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις ασφαλείας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ερωτήσεις για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.