Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Απόρρητο

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας προστατεύεται.

Τυχόν προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς θα διατηρούνται στο σύστημα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έγινε η συλλογή. Η αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρακάτω πολιτική.

Η πολιτική αυτή ρυθμίζει το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε και πώς αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και αποκαλύπτονται. Επίσης, εξηγεί την υποχρέωσή σας σχετικά με την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε.

Αυτή η πολιτική έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.


Σε αυτήν την σελίδα


Συλλογή πληροφοριών

Έχουμε συλλέξει τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Το όνομα σας,
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου),
 • Την εργασιακή σας κατάσταση,
 • Απόδειξη ταυτότητας,
 • Πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας,
 • Πληροφορίες που σας παρέχουμε.

Πώς συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από:

 • Εσείς,
 • Τον διορισμένο αντιπρόσωπο σας,
 • Τρίτους.

Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται απευθείας από εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί μας (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), όταν δημιουργείτε έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό χρήστη και όταν υποβάλλετε μια επίσημη φόρμα (δηλαδή φορολογική δήλωση, αίτηση εγγραφής ΦΠΑ κ.λπ.). Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες από άλλα άτομα και οντότητες όπως:

 • Τον εργοδότη σας,
 • Φορολογικούς αντιπροσώπους,
 • Τράπεζες / Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
 • Κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες.

Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών και να εντοπίσουμε πότε οι φορολογούμενοι δεν συμμορφώνονται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Τα αρχεία μας θα ενημερώνονται κάθε φορά που εσείς ή ένας τρίτος παρέχετε πληροφορίες.


Οι υποχρεώσεις σας

Αναμένεται από εσάς να παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες για να αξιολογήσουμε τις υποχρεώσεις ή τα δικαιώματά σας.

Επίσης, σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων ή των προσωπικών σας στοιχείων, ενημερώστε έγκαιρα το Τμήμα και ζητήστε την τροποποίηση των προσωπικών σας στοιχείων αναλόγως.


Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες κυρίως για να εκτιμήσουμε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις ή δικαιώματα, να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.


Δημοσιοποίηση πληροφοριών

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη εάν μας έχετε εξουσιοδοτήσει ρητά ή εάν απαιτείται από το νόμο.

Επίσης, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες για να αναφέρουμε ανάρμοστη συμπεριφορά, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.

Υπάρχει η δυνατότητα να ανταλλάσσονται πληροφορίες με άλλες χώρες και κυβερνητικές υπηρεσίες όπου υπάρχει νομική συμφωνία για κάτι τέτοιο.


Αποθήκευση πληροφοριών

Όταν διαβιβάζετε πληροφορίες σε εμάς, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να τις διατηρήσουμε ασφαλείς.

Χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης για να προστατεύσουμε τα συστήματά μας από απώλεια δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών.

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και αρχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έγινε η συλλογή και για το χρόνο που απαιτείται για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία.


Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να αναγνωρίζουμε τους χρήστες και να παρακολουθούμε τις αλληλεπιδράσεις τους με τους διακομιστές μας με στόχο να σας παρέχουμε προσαρμοσμένες υπηρεσίες και να βελτιώνουμε συνεχώς τη χρηστικότητα του ιστότοπού μας.

Τα cookies μπορούν να γίνουν αποδεκτά ή να απορριφθούν τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ρυθμιστεί να απορρίπτει όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.


Ηλεκτρονικό «ψάρεμα»

Το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing) είναι απόπειρα παραπλάνησης για αποκάλυψη προσωπικών ή οικονομικών πληροφοριών που αποστέλλονται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θεωρούνται ότι προέρχονται από νόμιμη πηγή.

Λάβετε υπόψη ότι δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να ενημερώσετε ή να επαληθεύσετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή τους αριθμούς PIN κλπ., εκτός εάν είστε συνδεδεμένοι με ασφάλεια σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επικοινωνίαεάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας.